AHMED IZZET PAA FERYADM PDF

Author: Mezilrajas Musar
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 24 August 2013
Pages: 394
PDF File Size: 1.50 Mb
ePub File Size: 14.5 Mb
ISBN: 275-3-69565-731-6
Downloads: 5906
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tashakar

Tevbe ve hak yolu bulma kapsdr. Kalbi temiz ulular; hrkalarn, kaftanlarnn altnda giyerler. Biliyorum, acele ederek hrsla klca el atan adam, sonradan piman olup kl tutan elinin tersini smp durur. Ama bunlara tenezzl etmedi ihtiyar.

Yabanclara kar mesafeli durmak iyidir. Her kimi glmekde grsem mahv eder hasret meni Bes ki mkil gldrr gerdn san aladr Mevc Her kimi glerken grsem, hasretlik beni mahveder, Bu felek denilen, kolay alatr ama zor gldrr.

Yoksa o sevgiliden zerrece bir ikayetimiz yoktur. Bilgide ulu, himmette ycedir; kolu gl, kalbi derindir.

Mkat-l-Mesiibih’te Ebu-Zer’ den rivayet Rasfilullah buyurdu ki: Zira mrnde fak fiika’y ihtiyar buyurduklar ve nezd-i Huda’da olana kemal-i rabetlri ktb- siyerde musarrahtr. Nakd-i mrn bir sanem urunda sarf etdn temam Ey Fuzul h eer senden ahed bu hisb. Senden nceki ululan rnek al, bak, onlar ne yapm, sen de aynn yap. Parann, servetin kadrini bilene i tut. Didi ki Hazret-i Fatma R.

Olm o kadar halk- cihn mekrde std Kim sbka-i hret-i eytn unudulm Paaa Dnya halk hilede yle ustalam ki eytnn nnn gemii unutulmu “Ak” Arapa’da ‘ek’dan gelir. Parlak szlerin ibadette yeri yoktur. Kafa tutan zorbalarla yol kesen asilerden ok, Allahtan korkmayandan kork.

  LIBRO PRESUPUESTOS JORGE BURBANO RUIZ PDF

Sultan bir aasa, tebaas kktr.

Bostan Ve Gulistan – [PDF Document]

Neseb ve edeb faziletleri ile beraber cemal-i kemali hiiiz bir vcfd idi. Mlk, ezeli ve ebedi; zat, esiz ve birdir.

Geh geh harbesine rakbn nedr varup Menzil-geh-i melek molur ol it yatadur Mnr Ey sevgili, ara sra rakibin harabesine varmaktasn, Meleklerin gidecei yer deildir, oras it yatadr.

Kimi zaman kalkan alp kamak icap eder. Ben mrm boyunca kt bir adamn, gzel hamed ekilde anldn iitmedim. Onalt Ehl-i Beyt, bakisi tande olarak seksen kiiyi susuz ehid ittiler. Arkanda iyi bir nam brakmak istiyorsan, tccannla yolcuna iyi bak!

Bedri Noyan (Dede baba) – Veli Baba Menakbnamesi [Can-1993].pdf

Bir hafta byle idare ettiler. Bylesi iyi insanlarn bedenleri rse de, adlan ebediyete kadar yaar gider. Cihan, cihan olal; onun gibisini grmedi.

Ebu Ba’li-el-Musuli rivayet etti ki: Her kim anda ek iderse kafir olur. Bir rivayete gre hasa’is-i ma’lilmc rahm ve neseb-i erif-i Nebevi’ye ittisal edenlere de ta’ ammm eder, yani anlara da amil olur. Utanm kendinden ve iinden; nsan, bu tleri kulaklarna deil, kalbine yazmal. Sekiz yana kadar Dedesi Abd-l-Muttalib yannda kald.

  EL INSULARISMO PDF

Rabbim, bu topraklara ikramlanyla ihsanlarn yamur gibi yadrsn. Ab- hayvn olsa da vaslun getrmen gnlme Hayli demdr e-i htrda vardur inkisr eyhlislm Yahy Sana kavumak lmszlk suyu bile olsa, gnlme getirmem, nk hayli zamandr gnl iem krktr, orda durmaz.

Ve Hazret-i ah’n Hayber cenginde Merhab ile mbareze esnasnda inld buyurmu olduu u para kavl-i evveli t’yld ve takviye eder: Bu iftiray bana kim, neden att, bilmek isterim. Senden zayf ve kklere eziyet etme. Zayfn kolunu bkme, sonradan g kazanacak olursa bunu sana pahalya detir, ilk frsatta anan alatr.

Say ki fitneye meyilli, fesada dkn biri duruyor karnda. Hzinene bakanlan bo brakma sakn. Benimle mnazaraya muktedir olmazsa illet-i his’ten hased’den?

Dmann biri, kylnn eeini alarsa, hkmdar ondan ne yzle vergi alabilir? Bedehanm9 deerli incileri abucak knlar da, onlan tekrar bir araya getirmek asla mmkn deildir. Binaen aleyh bu kkn zayi’ ehli nesebten olmas ihtimal-i kavi olmala mddei elbet daha ihtiyatldr.

Author: admin