BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 MANUAL PDF

View and Download BLAUPUNKT MILANO MP34 operating instructions manual Also for: Valencia mp34, Santa cruz mp34, Brighton mp34, Dresden mp Download BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 service manual & repair info for electronics experts. Blaupunkt Brighton MP34 manuals and user guides for free. Read online or download in PDF without registration.

Author: Kajikinos Vudolkree
Country: Philippines
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 11 April 2016
Pages: 150
PDF File Size: 14.49 Mb
ePub File Size: 11.47 Mb
ISBN: 268-3-28915-119-7
Downloads: 68188
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikokus

Blaupunkt MP34 Car Stereo System User Manual

You can obtain this cable Blaupunkt no.: Maak uzelf voor het begin van de rit vertrouwd met het apparaat. Stel de gewenste duur van het -toetsen fragment in met de 8. Alle andere soorten kunnen niet betrouwbaar worden afgespeeld. Bedien uw autoradio alleen wanneer de verkeerssituatie dat toelaat.

MP3-lichtkranten instellen U kunt instellen dat telkens wanneer van titel wordt gewisseld op het display een van de volgende lichtkranten eenmalig wordt weergegeven. Wanneer bij het coderen van de cd-audiogegevens in MP3-opmaak lagere bitrates worden gebruikt, zijn kleinere bestanden mogelijk, echter alleen met kwaliteitsverlies. Versterkers Alle Blaupunkt- en Velocity-versterkers kunnen worden gebruikt.

Blaupunkt BRIGHTON MP27 Operating Instructions Manual

Druk zo vaak op toets of dat “BEEP” op het display verschijnt. Druk op toets MENU 9 en houd deze ingedrukt. After downloading the file, save it in safe place for example in “My documents” or “Desktop” folder. This manual also for: Gevaar voor vernieling van de cd-speler!

  IBATIS EBOOK PDF

Kloktijd instellen Om de kloktijd in te stellen: All product and service information is only prepared and placed directly by our legally independent licensing partners.

If this is the reason, announce it with the blue man icon on the top and I remove it. The available display op- You can display various types of infor- tions are: Wanneer er reeds een cd in de speler zit: Druk op toets SRC 7.

If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Ontvangbare zenders kort weergeven SCAN U kunt alle ontvangbare zenders kort laten weergeven.

Page 2 Open here Stel het volume in met de toetsen 8. Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. Mute-volume instellen Het volume van de geluidsonderdrukking mute level kan worden ingesteld. Op het display wordt “MENU” weergegeven. Op het display verschijnt “BASS”. Titels in willekeurige volgorde weergeven MIX Om de titels van de actuele cd in willekeurige volgorde weer te geven: De weergave begint met de eerste brihton die de cd-wisselaar herkent.

You can obtain this cable Blau- Page 10 You will need a cable for this with the following Blaupunkt number: Blwupunkt geen mix-mode-cd’s met audiotitels en MP3-titels.

Een geplaatste cd blijft achter in het apparaat. Om het apparaat in te schakelen drukt u op toets 2.

  ASTM D4966 PDF

Houd toets 5 MIX: Service In some countries, Blaupunkt offers a repair and pickup service. Cd-tekst in- en uitschakelen Cd’s een naam geven Om uw cd’s beter te kunnen herkennen biedt uw autoradio de mogelijkheid om dertig cd’s een individuele naam te geven. Schuif het bedieningspaneel in de geleiding van het apparaat aan de rechter- en linkerkant van de onderste rand van de behuizing.

Carefully push on the left side of the control panel until it clicks into place.

BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL Pdf Download.

Druk zo vaak op toets Druk op toets 8 dat “BAL” op het display verschijnt. Druk het bedieningspaneel voorzichtig in de houder totdat het vergrendelt.

Wanneer het programmeren voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven. Op elk geheugenniveau kunnen zes zenders worden geprogrammeerd. Lees voor het instellen van de duur van het fragment het gedeelte “Duur van het fragment instellen” in het hoofdstuk “Radioweergave”.

Pak het bedieningspaneel aan de rechterkant vast en trek het in een rechte lijn uit de houder. Druk bij het plaatsen van het bedieningspaneel niet op het display.

Druk opnieuw op toets 5 MIX:. Nadat de cd-tekst eenmaal is weergegeven, wordt de standaard-displayweergave gebruikt.

Author: admin