GZHA 4150X PDF

Bekijk en download hier de handleiding van Ground zero GZHA X Autoradio/CD speler (pagina 14 van 48) (Deutsch). Ook voor ondersteuning en. GZHA X Very powerful amplifier hardly used, was only used for shows in the clio, its chrome plated from the Hydrogen series. with gold. *The WRMS output power is based on the CEA Standard CEAA (V, 1 % THD). Model. GZHA DXII. Type. 1 Ch Class D. Output Power @ 4 Ohm.

Author: Kejora Malabei
Country: France
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 13 April 2013
Pages: 132
PDF File Size: 20.48 Mb
ePub File Size: 13.98 Mb
ISBN: 437-3-88249-217-2
Downloads: 45385
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gorg

Ground zero GZHA 4150 X

Bass boost cont rolle. Uw handleiding is per email verstuurd. For adjusting the subsonic filter in a range from 5 Hz to 50 Hz. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

This controller allows you to fit the subwoofer channel in-phase to the. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw 41500x met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

  BEHRINGER MULTICOM PRO-XL MDX4600 PROCESSOR PDF

Ground Zero GZHA DXII

For adjusting of the ba ss boost frequency in a range from 30 to 80 Hz. All frequency b etween 5 and Hz will be. Only frequencies from 30 Hz t o Hz will be reproduced depending. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. This equals a Band pass filter of 5 — Hz. Chann el sh ould be powere d by the cinch input.

With this controller you can adjust the filt er frequency according to. Vul dan hier uw emailadres in. De handleiding is 5,44 mb groot. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan 41150x uw provider. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. For subwoofer and Kickwoofe r operation.

Adjust the variable LPF gzah uency to the desired frequency. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

  GD&T INTERVIEW QUESTIONS PDF

FULL — All frequencies will be reproduced. Email deze handleiding Delen: Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Deutsch als bijlage per email. The Lowpass filter is not adju stable. Stel uw vraag in het forum. To avoid failure, please use high quality RCA wires. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Adjust the variable HPF cro ssover frequency to the desired frequency. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken.

It is fixed at 80 Gxha.

Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. For fullrange operation of an additional amplifier. Phase shift cont roller. With this chose if the 5.

Author: admin